no tav

No Tav, circa 200 i feriti
No Tav: domenica nuova manifestazione