Kate Middleton: scout con stile!
Kate Middleton pronta a essere Regina